Elokuvien ikärajat?

Ikärajat.fi – Elokuvien, televisio-ohjelmien ja pelien

Tervetuloa Ikärajat.fi-palveluun. Anna palautetta ikärajoista. Mikäli televisio-ohjelman tai elokuvan ikäraja on mielestäsi liian korkea tai liian matala, voit antaa siitä palautetta …

Ikärajojen Perusteet · Kuinka Ikärajat Annetaan

Ikärajat | KAVI

Elokuvien, televisio-ohjelmien ja pelien ikärajat varoittavat lapsen kehitykselle haitallisista sisällöistä. Ne eivät ole suosituksia, eivätkä kerro mille ikäryhmälle ohjelma on suunnattu. KAVIn pääasiallinen tiedotuskanava ikärajoista on Ikärajat.fi -sivusto.

Elokuvien ikärajat Suomessa – Wikipedia

Ikärajat eivät kerro siitä, minkä ikäisille elokuva on tarkoitettu. Elokuvia esittävien teattereiden henkilökunta on velvoitettu huolehtimaan ikärajoitusten noudattamisesta. Sama koskee myös kotikatseluun tarkoitettua videomateriaalia myyvää tai vuokraavaa henkilökuntaa, elokuvia esittäviä televisiokanavia sekä elokuvia tarjoavia …

Ikärajat.fi – Ikärajat elokuvissa ja televisiossa

Ikärajat elokuvissa ja televisiossa Elokuvien ja televisio-ohjelmien ikärajat varoittavat lapsen kehitykselle haitallisista sisällöistä. Ne eivät ole suosituksia, eivätkä kerro mille ikäryhmälle ohjelma on suunnattu. Ikärajat perustuvat kuvaohjelmalakiin, jonka tarkoitus on suojella lapsia.

Finnkino – Ikärajat

Mitä tarkoittavat elokuvien ikäraja- ja sisältömerkinnät? Ikärajat ovat seuraavat: S eli sallittu kaiken ikäisille, K7, K12, K16 ja K18.

Pelien ja kuvaohjelmien ikärajat – Nuortennetti

Elokuvien ja tv-ohjelmien ikärajat Kuvaohjelmien eli elokuvien ja televisio-ohjelmien ikärajat merkitään S, 7, 12, 16 ja 18 -merkeillä. Lisäksi materiaalissa tulee olla kaksi tärkeintä sisältösymbolia, jos teos sisältää väkivaltaa, seksiä, päihteiden käyttöä tai voi aiheuttaa ahdistusta. Vain aikuisille tarkoitettujen ohjelmien Jatka Pelien ja kuvaohjelmien ikärajat

Elokuvateatteri Star – Ikärajat

Ikärajat. Elokuvien ikärajat 1.1.2012 lähtien. Elokuvien ikärajat ja niiden merkintätapa uudistuivat 1.1.2012, kun uusi kuvaohjelmalaki tuli voimaan. Kuvaohjelmalaissa määritellään kuvaohjelmien, kuten elokuvien, esittämistä koskevat rajoitukset, joiden tarkoitus on suojella lapsia kuvaohjelmien haitallisilta sisällöiltä.

Elokuvien ikärajat Ruotsissa – Wikipedia

Elokuvien tarkastus siirtyi vuoden 2011 alusta uuden viranomaisen, Statens medierådin, alaisuuteen. Samalla tuli voimaan uusi laki elokuvien ikärajoista. Sen mukaan elokuvien, jotka on tarkoitettu näytettäväksi yleisissä kokoontumisissa tai tilaisuuksissa, joihin alle 15 vuotta täyttäneillä on pääsy, tulee olla tarkastettuja.

Elokuvan ikäraja – Wikipedia

Yhdysvalloissa elokuvien ikärajat määrittelee riippumaton Motion Picture Association of America. Elokuville ei ole pakko hakea ikärajaluokitusta ja tämän takia Motion Picturen toiminta ei ole lainvoimaista; tästä huolimatta valtaosa maan elokuvateattereista vaatii näyttämilleen elokuville ikärajaa.

Ikärajamerkinnät | Nelonen.fi

Koska ikärajat arvioidaan väkivallan, seksin, ahdistavuuden ja päihteidenkäytön perusteella, jäävät moraali- ja arvokysymykset luokittelun ulkopuolelle. Esimerkiksi kiroilu ja alastomuus muussa kuin seksuaalisessa yhteydessä eivät ole ikärajaperusteita.