Lukijalta: Metsästäjien tekemät havainnot tärkeä osa suurpetojen kannanarviointia

Lukijalta: Metsästäjien tekemät havainnot tärkeä osa

Luonnonvarakeskus (Luke) haluaa oikaista lietolaisten riistanhoitajien Kalle Vauranojan ja Matti Lautamäen mielipidepalstalla (TS 4.3.) esittämiä väitteitä suurpetojen kanta …

VAADIMME UUSIA SUSITUTKIJOITA RKTL …

Metsästäjien maksamilla riistanhoitomaksuilla tuetaan sudensuojelua ”Vuosittainen riistanhoitomaksu (metsästyskorttimaksu) on 30 euroa ja se on pakko maksaa jos tahtoo metsästää (tämä ei ole vapaaehtoinen ”uhrilahja”).

SUDENSUOJELIJAT: MIKSI ETTE OSAA KESKUSTELLA …

-Samaan asiaan voisit itsekin vastata. Suurin osa tämänkin ”kyselyn” kysymyksistä oli jollain tavalla yleistäviä ja jopa mustamaalaavia, joten pata kattilaa soimaa.

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden …

Suurin osa muista syistä kuolleita oli liikenneonnettomuuksissa kuolleita sekä täysin tunnistamattomia tapauksia. (Nygrén 2009, 51.) Suurpetojen runsas esiintyminen vaikuttaa hirvikannan hoitoon erityisesti karhutiheillä alueilla, sekä …

tiedotteetplaceholder – www.metsa.fi

Sivustolta suomalaiset löytävät nyt muun muassa ohjeet suurpetojen kohtaamiseen. Sivustoa toimittavat Metsähallitus, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö .

(PDF) Riistatalouden vapaaehtoistyö – ResearchGate

Suurpetojen jäljestäminen kolareiden jälkeen tai liian lähelle asutusta tulleiden suurpe- josta havainnot kootusti välite- Suurin osa vastaajista korosti sitä,

Eräsivut.net, metsästys – shiekkal.letku.net

Metsästäjäliitto haluaa lisää suurpetojen kaatolupia: Erityisen merkittävää tietoa ovat raportoidut havainnot suurpetopentueista. Suurin osa metsäisistä luontotyypeistä kartoitettu: Luonnonsuojelulaissa suojeltavat metsäiset luontotyypit eli jalopuumetsiköt, pähkinäpensaslehdot ja tervaleppäkorvet on saatu suurelta osin

Susia pihapiirissä – Sivu 15 – Petsie

Jun 01, 2013 · En jaksa keskustella asiasta enempää. 🙂 Oon ymmärtäny että täällä on suurin osa käyttäjistä lapsia, n petoyhdyshenkilöiden havainnot. että suurpetojen määrä ei ole ainoa tekijä porotalouden (ehkä väitetyssä) kannattamattomaksi muuttumisessa.

RKTL:n työraportteja 19/2012. Tutkimuspäivät 2012

Menetelmä perustuu passiivisia antureita käyttävän ilmavalvontajärjestelmän tarpeisiin kehitettyyn laskenta- ja mallinnusmenetelmään, joka yhdistää havainnot eri kohteisiin huomioiden kohteiden liikkuvuuden ja muut havaitut ominaisuudet.

PDF–tiedosto – Luonnonvarakeskus

No category; PDF–tiedosto – Luonnonvarakeskus +