PSYK3394 P.2.1. KOGNITIIVISEN JA NEUROPSYKOLOGIAN PERUSTEET, 5 op – Psykologian ja logopedian laitos

PSYK3394 P.2.1. KOGNITIIVISEN JA NEUROPSYKOLOGIAN

PSYK3394 P.2.1. KOGNITIIVISEN JA NEUROPSYKOLOGIAN PERUSTEET 5 op Vastuutaho. Psykologia Kurssin alkuosassa käydään läpi kognitiivisen psykologian perusteet, kurssin loppuosa on varattu neurotieteen perusteiden käsittelylle. Psykologian ja logopedian laitos. Psykologian perusopinnot (myös …

PSYK3394 P.2.1. KOGNITIIVISEN JA NEUROPSYKOLOGIAN

B = neuropsykologian osuus: PSYK8923 Kogntiivisen ja neuropsykologian perusteet, A 0 op ja PSYK8924 Kogntiivisen ja neuropsykologian perusteet, B 0 op . Kurssisuoritus opintopisteineen viedään opintorekisteriin, kun molemmat osuudet on suoritettu: PSYK3394 Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op.

Johdatus kognitiivisen ja konstruktivistisen psykologian p

Johdatus kognitiivisen ja konstruktivistisen psykologian p – PowerPoint PPT Presentation The presentation will start after a short …

Publications 2013 — Kasvatustieteiden ja psykologian

Pääsivu > Laitokset > Psykologian laitos > Tutkimus > Julkaisut > Publications 2013. Publications 2013. // Käyttäytymisanalyysi ja -terapia Suomen Käyttäytymisanalyysin ja Kognitiivisen Käyttäytymisterapian yhdistys ry Vol. 18 (2013): 1-2 s. 38-45.

Psykologian sivuaineopinnot, lukuvuosi 2012-2013

kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet (p) 5 op Ilmoittaudu kurssille NettiOpsussa: 17.9.-30.10.2012 PSYK3394 Introduction to Cognitive Psychology and Neuropsychology

PS7 OSAT 2-3 PSYKOLOGIAN PERUSKÄSITTEET JA OSA-ALUEET …

Mar 06, 2016 · Psykan kertauskurssi PS7: Aiheet: Ihminen on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus, ihmisen toiminnan tavoitteellisuus, psykologian osa-alueet ja …

Neuropsykologian alan väitöskirjoja Suomessa – …

Neuropsykologian alan väitöskirjoja Suomessa. Helsingin yliopisto, psykologian laitos. Antila, Mervi (2011). Cognitive functioning and its heritability in bipolar I disorder. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteiden laitos. Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa

PSYKOLOGIAN LAITOS. Psykologian koulutus – PDF

5 Psykologian syventävät opinnot Uudet tutkintovaatimukset: PSY500A Syventävät opinnot PsM tutkinnossa (80 op) Opiskeluun orientoivat opinnot (1 op) Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman maisterin tutkinnon opintojen alussa ja päivittää sitä vuosittain. Syventävät teoriaopinnot PSY511a Neuropsykologia Va: Kognitiivisen …

[PDF]

Psykologinen ymmärtäminen; Psykodynaamisen

YMMÄRTÄMISEN PERUSTEET Abstract in English TIMO LATOMAA Kasvatustieteiden tiedekunta Latomaa, Timo, Psykologinen ymmärtäminen; Psykodynaamisen metapsykologisen ja näyttämöllisen ymmärtämisen perusteet Sosiaalisen luonteesta ja sosiaalisen tutkimuksesta psykologian näkökulmasta 36

Selected publications — Kasvatustieteiden ja psykologian

Kieli- ja viestintätieteiden laitos Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Soveltavan kielentutkimuksen keskus