Solvenssi II voimaan

Solvenssi II voimaan – läpinäkyvyys lisääntyi, yhtiöiden

Solvenssi II on huima parannus vakuutusyhtiöiden riskienhallinnassa ja näiden valvonnassa. Uusi sääntely ottaa huomioon sekä sopimuskohtaisesti vastuuvelkaan liittyvät että instrumenttikohtaisesti sijoitustoimintaan liittyvät riskit.

[PDF]

Solvenssi II voimaan – läpinäkyvyys lisääntyi, …

Verkkoartikkeli 1 (3) 11.10.2016 Julkinen Solvenssi II voimaan – läpinäkyvyys lisääntyi, yhtiöiden vertailtavuus vaikeutui Kirjoittaja: Jari Niittuinperä, johtava matemaatikko

Solvenssi II – Finanssivalvonta

Finanssivalvonnan Solvenssi II -tiedotteet 30.12.2015 Solvenssi II:n ohjeita voimaan 1.1.2016; 15.10.2015 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuslaskennassa käytettävän riskittömän korkokäyrän päätearvo pysyy 4,2 %:ssa ainakin vuoden 2016 loppuun; 27.7.2015 Vakuutusyhtiöiden Solvenssi II valmistuu – korkokäyrän laskentaohjelman …

Solvenssi II menee vakuutusyhtiöiden ytimeen – PwC:n

Alun perin sen piti tulla voimaan 31.10.2012, mutta voimaantuloa muutettiin ja kokonaisuudessaan Solvenssi II -sääntely astui voimaan tämän vuoden alusta. Syitä lykkääntymiselle oli monia ja yksi niistä oli toimialan kirjavuus: vakuutussektorin asema vaihtelee eri maissa.

Solvenssi II voimaan – läpinäkyvyys lisääntyi, yhtiöiden

Solvenssi II:n tavoitteena on parantaa vakuutuksenottajien ja edunsaajien turvaa. Tavoitteena ei ollut vain määritellä eurooppalaisille vakuutusyhtiöille uusi riskiperusteinen vakavaraisuuskehikko, vaan myös yleisesti vahvistaa riskienhallintaa ja yhtiöiden tietoisuutta omista riskeistään.

Solvenssi II:n edellyttämät hallintojärjestelmää koskevat

Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partnersin osakkaiden Matti Komosen ja Herman Ljungbergin aihetta koskeva artikkeli ”Solvenssi II:n edellyttämät hallintojärjestelmää koskevat vaatimukset voimaan etuajassa” on julkaistu International Law Officen uutiskirjeessä.

Solvenssi II -hankkeen 4. valvottavatapaaminen – PDF

3 Solvenssi II -aikataulu on tiukka Kansallinen valmistelu STM:n työryhmät Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi mennessä Eduskuntakäsittely 04/2012 alkaen Vakuutusyhtiölain muutokset voimaan alkaen Tason 2 valmistelu Käsittely 10/2010 alkaen: komissio ja jäsenmaiden asiantuntijat Komission ehdotus 06/2011 Pahin tapaus: ehdotukset vahvistetaan 09/2012 EU asetus voimaan …

Muutoksia vakuutusyhtiölakiin – Solvenssi II:n

Osa Solvenssi II ‑direktiivistä saatettiin voimaan Suomessa jo viime vuonna niin sanotulla Solvenssi 1,5 ‑paketilla, joka koski erityisesti vakuutusyhtiöiden hallinnon järjestämistä. Pienille vakuutusyhtiöille uudet määritelmät