Tasa-arvon tiekartta

Tasa-arvon tiekartta – OAJ

Tasa-arvon tiekartta. Suomea on pitkään pidetty koulutuksen tasa-arvon mallimaana. Huipputulokset oppimisvertailuissa, maailman parhaat opettajat ja maksuton koulutus ovat nostaneet meidät maailmankartalle. Voidaanko näiden varaan laskea myös tulevaisuudessa, kun merkkejä rapautumisesta on selvästi jo olemassa?

[PDF]

Tasa-arvon tiekartta – OAJ

Tasa-arvon tiekartta / huhtikuu 2016 / OAJ 3 Tasa-arvon pääväylät KASVATUS- JA KOULUTUSJÄRJESTELMÄN tasa-arvoisuuden edis – täminen …

OAJ:N ESITYKSET KOULUTUKSEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI. Tasa

Etäopetuksen laadukas toteuttaminen, kuten tuen ja ohjauksen saanti, turvataan laatukriteereillä Tasa-arvon tiekartta / huhtikuu 2016 / OAJ 5 6 Oppimistulosten erot kasvavat VARHAISKASVATUKSELLA sekä esi- ja perusopetuksella luodaan perusta kaikelle oppimiselle ja yleissivistys, jonka varaan kaikki muu rakentuu.

Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – Maakunta- …

Yhdenvertaisuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta säädetään perustuslaissa. Tarkemmin naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisestä ja syrjinnän kiellosta säädetään tasa-arvolaissa (609/1986). Sukupuolivähemmistöt kuuluvat tämän lain piiriin.

[PDF]

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille …

tiekartta vuosille 2017–2030 Suuntaviivat varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamiseen sekä päiväkotien henkilöstön osaamisen, henkilöstörakenteen ja koulutuksen kehittämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:30 Kirsti Karila, Tuomas Kosonen, Satu Järvenkallas.

Tiekartta auttaa varhaiskasvattajia – Kansan Uutiset

Varhaiskasvatuksen yksi keskeinen tavoite on koulutuspoliittisen tasa-arvon toteuttaminen. Varhaiskasvatuksen kehittämisvirastona toimii opetushallitus. Opetushallitus laati varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja ne tulivat voimaan syksyllä.

Mahdollisuuksien tasa-arvo, alueellinen vaihtelu ja

Tasa-arvon ja eriarvoisuuden tuottamisen mekanismeja analysoidaan monin tavoin – yhtenä tarkastelukulmana on alueellinen tasa-arvo. Tarkastelu mahdollistuu, koska teemme tutkimusyhteistyötä kymmenen erilaisen ja eri …

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – Maakunta- ja sote …

Sote-järjestämislain mukaan valtakunnallisia strategisia tavoitteita ovat muun muassa palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaaminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Sukupuolten tasa-arvo. Sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja syrjinnän kiellosta sukupuolen perusteella säädetään tasa-arvolaissa (609/1986).