Valon synty : suomalaiset musiikkilehdet osana rockmuusikko Ville Valon tähteyden rakentumista 1997-2010

Valon synty : suomalaiset musiikkilehdet osana

Ville Valon tähtikuva on juuri tuollainen. Tutkimukset kertovat, että rocktähtien on oltava karismaattisia, mutta katu-uskottavia. Heidän on myös kyettävä uusiutumaan ja …

[PDF]

Maiju Karhunen – TamPub etusivu

Tutkielmani päätarkoituksena on selvittää, miten suomalaiset musiikkilehdet ovat osallistuneet Ville Valon tähtikuvan rakentumiseen lehtijuttujensa välityksellä vuosina 1997– 2010. Tarkastelen myös, millainen Ville Valon suhde on toimittajiin ja pohdin, mitä Valo-tapaus kertoo suomalaisesta musiikkijournalismista.

Valon synty : suomalaiset musiikkilehdet osana – CORE

Päädyin tarkastelemaan Valon tähtikuvan rakentumista juuri musiikkilehdissä muun muassa, koska on loogista tutkia muusikon tähtikuvan muodostumista juuri …

Ville Valon tähteydestä kertovan gradun johtopäätös

Maiju Karhusen tuore Valon synty – Suomalaiset musiikkilehdet osana rockmuusikko Ville Valon tähteyden rakentumista 1997–2010-gradu käsittelee Ville Valon tähteyttä musiikkitoimittajien esittämänä.

niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 86 syksy 3/2015

niin & näin filosofinen aikakauslehti nro 86 syksy 3/2015 Kansi: Simo Karisalo, Patient (2010), sarjasta Control (&) Disorder Pääkirjoitus 3 Antti Salminen n & n -haastattelu 7 Tytti Rantanen & Noora Tienaho,

TAMPEREEN YLIOPISTO. Irina Vähäsarja. VÄLÄHDYKSIÄ …

TAMPEREEN YLIOPISTO Irina Vähäsarja VÄLÄHDYKSIÄ VALOSTA Rocktähti Ville Valo aikakauslehtien ja sanomalehtien liitteiden henkilöjuttujen aiheena Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Elokuu 2007 TAMPEREEN