Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) – humak.fi

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)-tutkinto valmentaa alan ammattilaisia toimimaan vaativissa erilaisten yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtävissä. Se antaa myös …

Yhteisöpedagogi – Humanistinen ammattikorkeakoulu

Yhteisöpedagogin (AMK) kuukausipalkka on 2465 €/kk. AMK-tutkinnon jälkeen voi kolmen vuoden alan työkokemuksen jälkeen suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon. Se valmentaa vaativan tason johto- ja kehittämistehtäviin. Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden palkka oli 3637 €/kk.

Järjestö- ja nuorisotyö, ylempi AMK – XAMK

Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) työelämäyhteistyö rakentuu opiskelijoiden työelämäverkostoista sekä Master Schoolin monialaisista työelämäprojekteista, joihin opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämishankkeet kohdistuvat. Koulutuksella on myös kiinteä yhteys Tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniaan.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), monimuotototeutus

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutuksen profiili on yhteisöjen kehittämiseen tähtäävän osaamisen syveneminen ja vahvistuminen

Yhteisöpedagogi (AMK, ylempi AMK) Humanistinen

Mar 16, 2015 · Humakissa on yhteishaussa avoinna haut yhteisöpedagogiksi (AMK, ylempi AMK), kulttuurituottajaksi (AMK) tai tulkiksi (AMK, ylempi AMK…

Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö | Centria

yhteisÖpedagogi (amk) Ammatissa toimiminen edellyttää riittävää psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, keskittymiskykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja sosiaalista kompetenssia. Vastuukysymykset painottuvat yhteisöpedagogin työtehtävissä.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) – Kaakkois-Suomen

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnot koostuvat ammattialan ydinosaamista syventävistä opinnoista (30 op) ja tätä osaamista täydentävistä opinnoista (30 op). Ydinosaamisen opinnot (30 op) sisältävät kaksi 15 op:een laajuista ammattialan sisällöllistä opintokokonaisuutta.

Muuntokoulutus yhteisöpedagogi AMK –> sosionomi AMK

Toisin sanoen, paljonko yhteisöpedagogi koulutuksesta saa hyväksi lukuja? Entäs jos pohjakoulutuksena on Yhteisöpedagogi AMK, joka on suoritettu Keski-pohjanmaan AMK:ssa, Raudaskylän toimipisteessä.

Järjestö- ja nuorisotyön koulutus (ylempi amk) – Opinto …

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen koulutus (ylempi amk, Terveys- ja hyvinvointialat, hum.ala) Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk) Hyvinvoinnin edistämisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinnot YAMK – XAMK

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ylempi AMK. Mikkeli. Lue lisää